YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi

18 Mayıs 2023

Son Teslim Tarihi

20 Ağustos 2023

Jüri Karar Tarihi

23 Ağustos 2023

Sonuç Bildirim Tarihi

25 Ağustos 2023