YARIŞMA HAKKINDA

IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) ve WMHO (Dünya Denizcilik Sağlık Örgütü)’ ne göre denizcilik mesleği en tehlikeli işkolları arasında tanımlanır. Kara çalışanlarından farklı olarak, denizde çalışma şartları deniz çalışanlarının hem yaşamlarından çalmakta hem de meslek ömürlerini kısaltmaktadır. 

Denizin ağır çalışma koşulları ve denizcilerin uzun süre ailelerinden ve sosyal hayatlarından uzak kalmasının yarattığı psikolojik yük ve baskının telafisi için 1 Ekim 2008 tarihinde denizcilerin elinden alınan “yıpranma payı hakkı”’ derhal geri verilmelidir.

Bu yıl gerçekleştireceğimiz fotoğraf yarışmasının konusu denizcilerin görülmeyen emeğinin ve yıpranmasının kamuoyunda algı oluşturabilmesi için fotoğraflarla anlatılmasıdır.

Geleneksel fotoğraf yarışmamız, Türkiye’nin ilk profesör unvanlı kaptanı, Türk denizciliğine hem akademik hem mesleki çok değerli katkıları olan ve sendikamızda başkan danışmanlığı görevini sürdürürken vefat eden sayın Prof. Dr. Necmettin Akten’i çok sevdiği ve bir ömür verdiği denizcilik sektöründen fotoğraflarla anmak amacıyla her sene gerçekleştirilir.

Türkiye Denizciler Sendikası tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması, renkli ve/veya siyah-beyaz formatta, dijital (sayısal) kategoride düzenlenmektedir.

• Yarışma, online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemi ile yapılacağından, alternatif hiçbir

gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.

• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak deklansörlerfunda.com adresinden yüklenecektir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 32 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.

Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.

• Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcıya ilişkin isim, imza, logo vb. işaretler bulunmamalıdır.

• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde fotografyarismasi@tds.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım olduğu anlamına gelmez.

• Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.

Katılımcı; ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Türkiye Denizciler Sendikası bünyesindeki yayınlarda isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Türkiye Denizciler Sendikası’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

 

Eserlerin kullanım hakkı Türkiye Denizciler Sendikası ile fotoğrafçıya aittir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme yapılan eserlerin dışında kalan eserlerden uygun gördüklerini jüri ile beraber satın alma bedeli kadar bir bedel ile satın alabilir. Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserler Türkiye Denizciler Sendikası arşivine alınacak ve kurumun kendi yayınlarında ve basın organları aracılığıyla duyurularında tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılacaktır (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb. taleplere ilişkin sorumluluk fotoğrafı çeken ve/veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Eser gönderenler bu konuda (eserde yer alan/alabilecek kişi, araç, mekân, eser, kavram vb konularda) gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu; doğabilecek ihtilaflarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Türkiye Denizciler Sendikası sorumlu olmayacaktır.

 

Türkiye Denizciler Sendikası, ödül ve sergileme kazanan fotoğraflar ile satın alma uygulanan fotoğrafların asıl/ham/işlenmemiş özgün dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Fotoğrafların sergi ve baskıları düzenleyici kurum tarafından yaptırılacaktır. Ödül ve sergileme alan, satın alma uygulanan fotoğraflar Türkiye Denizciler Sendikası’nın http//:www.tds.org.tr adlı web sayfasında ve Türkiye Denizciler Sendikası’nın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak, ayrıca Türkiye Denizciler Sendikası yayınlarında da yer alacaktır.

 

Hediye ve plaketler, ödül töreninde ilk üçe giren yarışmacılara Türkiye Denizciler Sendikası temsilcileri tarafından takdim edilecektir. Ödül törenine katılamayacak olan yarışmacılar için Türkiye Denizciler Sendikası tarafından, bu yarışmacıların başvuru esnasında bildirmiş olduğu kişilere ulaşılarak ödül takdimi yarışmacıları temsilen gerçekleştirilecektir.

 

Katılımcılar; Türkiye Denizciler Sendikası’nın deklansörlerfunda.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Birincilik Ödülü: Tam altın
İkincilik Ödülü: Yarım altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek altın
1. Türkan Akten Onursal Üye (Necmettin Akten’in Eşi)
2. Mehmet Çağlarer (Fotoğraf Sanatçısı)
3. Prof. Ozan Bilgiseren
(Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi)
4. Öğr. Gör. Gökhan Gültekin Karakş (İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi-Gazeteci)
5. Mehmet Özer (Fotoğrafçı)
Türkiye Denizciler Sendikası
Kısıklı Mah. Esin Sk. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL
Yetkili Kişi: Ebru Kuşluvan
Telefon: 0216 771 26 43-13 (Dahili 113)
E-Posta: fotografyarismasi@tds.org.tr